Skip to main content

Yasal Uyarı

Bu Internet sitesinin sahibi, JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Limited Şirketi  (“Kenvue”) olup, site içeriği Kenvue Tüketim Ürünleri (Consumer) grubu tarafından yayımlanmakta ve global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hukuki hükümlerle korunmaktadır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer hususların telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Kenvue’ye aittir. Site içeriği sadece ticari olmayan amaçlarla ve bireysel kullanımınıza yöneliktir. Bu sebeple site içeriğindeki bilgilerin değiştirilmesi veya çoğaltılması, kopyalanması, elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına, siteye eklenmesi veya izin verilenler dışında başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.

Site sahibi, sitesinde güncel ve doğru bilgilere yer vermek için makul çabalar göstermekle birlikte, sağlanan bilgilerin doğruluğuyla, güncelliğiyle veya eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu Internet sitesine erişiminizden veya erişememenizden ya da bu Internet sitesinde verilen herhangi bir bilgiye duyduğunuz güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan bu sitenin sahibi sorumlu tutulamaz. Bu site, Türkiye Cumhuriyeti Internet kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Bu Internet sitesinde, başka sitelere link verilmesi veya başka sitelere referans verilmiş olması sitenin sahibinin, link verilen veya referans verilen diğer sitelerin içeriğinden sorumluluğunu doğurmayacağı gibi ve site sahibi diğer sitelerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu tutulamayacaktır. Diğer sitelere yapılan tüm linkler, sadece bu Internet sitesi kullanıcılarının erişim kolaylığı için sitede yer almıştır. Bu uygulama, Kenvue nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.

İşbu Internet sitesindeki ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, ticari takdim şekilleri ve ürünler, Türkiye’de ve uluslararası alanda korunmaktadır. Bunların hiçbirisi, şirketin ürünlerini ve hizmetlerini belirtme amacının dışında, sitenin sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suiistimali kesinlikle yasak olup fikir ve sanat eserleri kanunun ve ilgili diğer kanunların ihlali anlamına gelir.

İşbu İnternet sitesine ziyaretçiler tarafından yapılan elektronik erişim sebebi ile elde edilen herhangi bir kişisel bilgi, bu sitenin Gizlilik Politikası kuralları uyarınca yönetilmektedir. Site sahibi, ayrıca, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür amaçlar, üçüncü taraflara ifşayı ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmasını içerebilir.

İşbu internet sitesine veya aksi takdirde işbu sitenin sahiplerine yapılan herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır.

Kenvue’nin uygun gördüğü zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın işbu internet sitesinde değişiklik ve düzeltme yapma hakkı saklıdır.